name
titleEN
book
language-icon-EN
language-icon-SK
feather
vzor 2
phone icon
email icon
ProZ.com icon
facebook icon
Skype icon
LinkedIn icon